Sirusho’s Social Post

sirusho ararat hall sydney

It feels like so many of you are here in Sydney with us !!!)) Is it interesting to watch ?) should we continue giving you more backstage stories? ))___________________________________________________ Այնպիսի զգացողություն է`կարծես մեզ հետ այս օրերին Սիդնեյում մեծ թվով մարդիկ լինեն աշխարհի տարբեր ծայրերից)) Շնորհակալություն, որ այդքան ակտիվ հետևում եք ))